A A A

Projekty unijne

WYBUDUJEMY PRZYSTANIE KAJAKOWE 

Gmina Nowy Dwór  Gdański  przystąpiła do przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Partnerstwa pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”, w skład którego wchodzą również: Gmina Stegna, Miasto Malbork, Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Gmina Nowy Staw

Założeniem  przedsięwzięcia jest zagospodarowanie istniejących i potencjalnych szlaków kajakowych oraz wyposażenie  w niezbędną infrastrukturę kajakową m.in. budowę i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych, zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów.

 

kajaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno – promocyjne. Efektem końcowym będzie udostępnienie potencjalnym odbiorcom dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż szlaków wodnych.

W ramach przedsięwzięcia  na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański  mają zostać zrealizowane następujące inwestycje:

  • Przystań kajakowa i pole biwakowe w Kępkach
  • Przystań kajakowa w Osłonce
  • Przystań kajakowa na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera
  • Przystań kajakowa i pole biwakowe na rzece Tudze w Żelichowie
  • Oznakowanie szlaków Kajakowych na rzece Tudze
  • Przystań kajakowa przy ŻOK w Nowym Dworze Gdańskim
  • Oznakowanie drogowe 

 

WYBUDUJEMY ŚCIEŻKI I TRASY ROWEROWE 

Nowe ścieżki i trasy rowerowe w naszej gminie ! Rowerem do Żelichowa, Kmiecina, Jazowej, Kępek i miejscowości Tuja.  Portowa, Warszawska, Drzymały, Chrobrego, Sienkiewicza, Krótka, Cmentarna  z nowymi ciągami pieszo-rowerowymi. ( zobacz na mapie poniżej ) Wszystko dzięki złożeniu wniosków o dofinansowanie dwóch projektów partnerskich, w których byliśmy liderami  – „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy” oraz „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi”. Pierwszy projekt zakłada m.in.  powstanie trasy rowerowej do granic z Gminą Stegna przez Żelichowo ( mosty, wały ) przez  ul. Portową wraz z połączeniem z istniejącą ścieżką na ul.Morskiej  przez ul. Warszawską ( budowa ścieżek w stronę Polo Marketu, ul. Tczewskiej i w stronę Kmiecina), budowa ścieżek z Kmiecina do DK7 i następnie wzdłuż DK7 do Jazowej i od Jazowej do Kępek. Drugi projekt zakłada m.in. utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w Nowym Dworze Gdańskim przez ul.Drzymały, Chrobrego, Sienkiewicza, Krótką do ul.Warszawskiej. Budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul.Tczewskiej i ul.Cmentarnej i następnie ścieżki rowerowej przez torowisko kolei wąskotorowej w kierunku miejscowości Tuja. Wybudowany ma zostać także parking dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego w Nowym Dworze Gdańskim na 50 rowerów !

 

rowery

 

 

logotypy

PRZYGOTOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

W Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego 23 marca 2016 roku, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek Michalski oraz Skarbnik Gminy - Anna Pałubicka, podpisali z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Mieczysławem Struk umowę na dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 50 840,00 PLN. Kwota dotacji to 45 756,00 PLN i stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych Projektu. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% budżet państwa.

Program Rewitalizacji będzie przewidywał podejście działań społecznych, pobudzających aktywność lokalną, które będą skorelowane z działaniami rewitalizacyjnymi w sferze przestrzennej i gospodarczej, a następnie we wszystkich kolejnych etapach będą integralną częścią procesów rewitalizacyjnych, wzmacniającą skuteczność pozostałych działań.

Program Rewitalizacji będzie dokumentem kompleksowym, zawierającym kierunki działań w sferze społecznej, przestrzennej, ekonomicznej, środowiskowej, infrastrukturalnej oraz z dziedzictwa kulturowego i tożsamości danego obszaru.

Dokument ten jest niezbędny by próbować sięgać po środki unijne na prace rewitalizacyjne w mieście.