A A A

Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II

Gmina Nowy Dwór Gdański zrealizowała przedsięwzięcie dofinansowane
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pn. Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II

Numer umowy o dofinansowanie:  90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D Z DNIA 16.09.2016

 

Rozpoczęcie projektu: 30.01.2014 r.

Zakończenie projektu: 30.08.2015 r.

 

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł: 2 351 354,52 zł

Koszt kwalifikowalny: 2 207 664,44 zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 441 530,00 zł

Dofinansowanie z RPO WP: 1 568 940,82 zł

Środki własne Gminy: 340 883,70 zł

 

W ramach projektu wykonano:

W Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Moja 5 – budynek główny

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi

- docieplenie dachu wełną mineralną

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- modernizacja instalacji C.O.

W Szkole Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Moja 5 – budynek b

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi

- docieplenie dachu wełną mineralną

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- modernizacja instalacji C.O.

W Szkole Podstawowa w Lubieszewie budynek w Marynowach

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi

- docieplenie dachu wełną mineralną

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- modernizacja instalacji C.O.