A A A

Ogłoszenia/konkursy

Konkurs na wsparcie zamówień publicznych na rok 2018

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję o konsultacjach społecznych do projektu uchwał Programów Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku.

KLIKINIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w latach 2018-2021

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu oferty na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartych konkursow ofert na wsparcie zadań publicznych na 2018 rok

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wzór zaktualizowany kosztorys i harmonogram

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku.