A A A

Ogłoszenia/konkursy

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.  - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

 

Kliknij aby pobrać      OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie zadania publicznego w zakresie: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
                                  W TYM   WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

Konkurs na wsparcie zamówień publicznych na rok 2018

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję o konsultacjach społecznych do projektu uchwał Programów Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku.

KLIKINIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w latach 2018-2021

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartego konkursu oferty na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wyniki otwartych konkursow ofert na wsparcie zadań publicznych na 2018 rok

KLIKNIJ ABY POBRAĆ Wzór zaktualizowany kosztorys i harmonogram

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasz wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku.