A A A

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Dziękujemy Wam za pracę, jaką wraz z mieszkańcami wkładacie w rozwój terenów wiejskich. Nasze sołectwa z roku na rok wyglądają coraz piękniej! Wspólnymi siłami osiągniemy jeszcze więcej! Wszystkiego najlepszego w Dniu Sołtysa.

Burmistrz Jacek Michalski

Radni Rady Miejskiej

Pracownicy Urzędu Miejskiego