A A A

ZMIANY W UM

Decyzją Burmistrza Jacka Michalskiego od 1 lipca w Urzędzie Miejskim obowiązuje nowa struktura organizacyjna. Zmiany:Jeden referat zmienił nazwę i powiększył zakres obowiązków, powstał jeden nowy, 3 osoby weszły w skład kadry kierowniczej 
➡️ Referat Strategii i Rozwoju - Beata Rembowska powołana na stanowisko kierownika. 
➡️ Referat Administracji i Spraw Społecznych - Agnieszka Główczewska powołana na stanowisko zastępcy kierownika.
➡️ Referat Budżetu - Agnieszka Bartkowska powołana na stanowisko zastępcy kierownika. 
➡️ Referat Podatków i Opłat - Przemysław Rumocki powołany na stanowisko zastępcy kierownika.

Nie zwiększyło się zatrudnienie. Życzymy powodzenia.