A A A

ZMIANY W PARKOWANIU PRZED ŻOK-IEM

!! Od 22 maja 2020 roku obowiązuje zmiana w organizacji parkowania i ruchu na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

Zmiany były podyktowane koniecznością wydzielenia drogi pożarowej, tak aby zapewnić bezpieczny i szybki dojazd służb ratunkowych do znajdujących się w tym obrębie budynków użyteczności publicznej.

Wczoraj wykonano oznakowanie poziome, a do poniedziałku zostaną zamontowane wszystkie elementy oznakowania pionowego.

Dzięki temu zyskujemy na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa oraz komforcie parkowania na placu.