A A A

ZMIANY STRUKTURALNO-PERSONALNE W UM

Od 1 stycznia 2018 roku, Sekretarzem Gminy została Pani Iwona Kąsek. Pani sekretarz ma 38 lat. W Urzędzie Miejskim pracuje od 2 stycznia 2013 roku. Pozostaje jednocześnie kierownikiem Referatu Spraw Społecznych. Gratulujemy i życzymy powodzenia! 

 

Od 1 stycznia 2018 roku Kierownikiem Referatu Organizacji i Rozwoju została Pani Beata Rembowska. Pani kierownik ma 33 lata. W Urzędzie Miejskim pracuje od 26 maja 2008 roku. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Od 1 stycznia 2018 roku, kierownikiem nowego Referatu Obsługi Jednostek została Pani Elżbieta Kalisz - Pułkowska. Pani kierownik ma 36 lat. W Urzędzie Miejskim pracuje od 13 lipca 2007 roku. Nowy referat będzie prowadził obsługę finansowo-księgową gminnych placówek oświatowych i MGOPS-u. Gratulujemy i życzymy powodzenia!