A A A

Zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że w dn. 05.11.2018 w godzinach rannych zostanie wprowadzona organizacja ruchu wg projektu nr S7.2/39/18 umożliwiająca przejazd z Rakowego Pola do Kmiecina nowym wiaduktem nad drogą S-7. Po przeniesieniu ruchu będą trwały prace na starodrożu DK7 pomiędzy skrzyżowaniem Rakowe Pole – Różewo a Kmiecinem i nie będzie w tym miejscu przejazdu. W/w prace są konieczne wykonania dróg bocznych zgodnie z projektem.