A A A

ZŁOTE GODY PAŃSTWA NYCNERSKICH

Państwo Bożena i Stanisław Nycnerscy świętowali Złote Gody. Przeżyte razem 50 lat małżeństwa, to wyjątkowa chwila, nie zabrakło więc wielu życzeń i wzruszeń. Burmistrz Jacek Michalski wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dobrosławą Fila, złożyli Jubilatom najserdeczniejsze życzenia. Państwo Nycnerscy otrzymali z rąk Burmistrza medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP. Wszystkiego dobrego!
Fot. Krystian Falk