A A A

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG I CHODNIKÓW  W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Informujemy, że prace na terenie miasta Nowy Dwór Gdański realizuje firma PRSP.

Mieszkańcy miasta informacje o konieczności odśnieżania dróg czy chodników, mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 55- 625-77-77, mailowo na adres: a.nycnerska@miastonowydwor.pl, faksem na nr 55 247 24 05 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w pokoju nr 7.

Natomiast mieszkańcy poszczególnych wsi taką potrzebę powinni zgłaszać do właściwego sołtysa.

Warto pamiętać, że odpowiedzialność za utrzymanie zimowe chodników i ciągów pieszych, przylegających bezpośrednio do nieruchomości przebiegających np. przy obiektach prywatnych lub publicznych nieruchomościach, spoczywa na zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.

Przypominamy, iż zimowe utrzymanie dróg i chodników polega na łagodzeniu skutków i uciążliwości powstałych w wyniku opadów śniegu, bądź powstania zjawiska gołoledzi i śliskości na jezdni i chodnikach.