A A A

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

KOMUNIKAT – odbiór gabarytów i elektro

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od  firmy KOMA, zbiórka odpadów elektro i gabarytowych, może ulec wydłużeniu do 9.05.2020r.

Prosimy o pozostawienie odpadów wystawionych do odbioru.

W przypadku braku odbioru tych odpadów w w/w terminie, prosimy zgłosić to do nas, w trybie reklamacji usług pod nr tel. 55 625 77 77, bądź mailowo: a.nycnerska@miastonowydwor.pl j.kupiecka@miastonowydwor.pl