A A A

ZAKOŃCZONO REMONT UL.MICKIEWICZA W ORŁOWIE

Zakończono prace remontowe drogi gminnej (odcinek od ul. Mickiewicza) w miejscowości Orłowo, polegające na przełożeniu istniejącej nawierzchni z trylinki oraz wykonaniu chodnika. Długość wyremontowanego odcinka drogi wynosi około 220 m, łączna powierzchnia odtworzonej nawierzchni 1052 m2. Zakres robót obejmował wykonanie przełożenia nawierzchni, rozebranie krawężników, montaż obrzeży betonowych oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Wartość wykonanych robót to kwota 90 185,34 zł.