A A A

ZAKOŃCZONO REMONT CHODNIKA NA UL.POLNEJ

Zakończono remont chodnika wzdłuż ul.Polnej

Zakres prac obejmował:

  • rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z obrzeżami i krawężnikami,
  • korytowanie wraz z wywozem gruzu, urobku, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
  • wykonanie podbudowy pod konstrukcję chodnika oraz zjazdów
  • montaż nowych obrzeży betonowych i krawężników betonowych
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 6 cm na chodnikach i gr. 8 cm na zjazdach układanych na podsypce cementowo-piaskowej.

Koszt inwestycji wyniósł  65 282,78 zł brutto