A A A

ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

W 73.rocznicę zakończenia II wojny światowej, upamiętniliśmy wszystkich poległych i pomordowanych za wolną i niepodległą Ojczyznę. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem przy ul.Wejhera, gdzie odbył się apel patriotyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Marzęcinie. Następnie głos zabrał Burmistrz Jacek Michalski, który w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest pamięć o ofiarach nazistowskiego systemu oraz przypomniał, iż w dzisiejszych czasach odradza się kult wobec oprawców, w tym także w Polsce. Zgromadzone delegacje złożyły kwiaty, po czym przemaszerowano pod pamiątkową tablicę przy stacji kolei wąskotorowej, skąd transportowano ludność do niemieckiego obozu koncentracyjnego - KL Stutthof. Dziękujemy wszystkim za obecność, a uczniom ZSP Marzęcino za przygotowanie apelu.

Przemówienie Burmistrza Jacka Michalskiego - kliknij, aby obejrzeć

Fot. Krystian Falk/Gmina NDG