A A A

ZAGROŻENIE ASF - FILM EDUKACYJNY

Wojewoda Pomorski przekazuje do informacji film edukacyjny dotyczący zagrożenia ASF oraz bioasekuracj gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Prosimy wszystkich rolników oraz hodowców trzody chlewnej  o zapoznanie się z materiałem wideo    https://www.youtube.com/watch?v=8h1UREH7c-I