A A A

WYREMONTUJEMY BUDYNEK - PLAC WOLNOŚCI 1

WYREMONTUJEMY I ZAADAPTUJEMY BUDYNEK PRZY PLACU WOLNOŚCI 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

Zastępca Burmistrza Rafał Kubacki odpisał umowę z firmą Usług Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz na „Remont budynku w celu dostosowania do działalności administracyjno-biurowej” w systemie zaprojektuj i wybuduj - Plac Wolności 1".

Do modernizowanego budynku planujemy przenieść Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie przewiduje:

➡️Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji.

➡️Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie m.in.:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych oraz fundamentów,
 • wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem i ociepleniem,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania,
 • wykonanie przyłącza gazowego,
 • wykonanie kotłowni gazowej,
 • modernizacja systemu wentylacji,
 • montaż instalacji komputerowej wraz z serwerownią,
 • wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej,
 • dostawa i montaż centrali alarmowej i SSP,
 • remont i wykonanie nowych sanitariatów,
 • wykonanie prac malarskich i wykończeniowych,
 • dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem w pomieszczeniach budynku,
 • zagospodarowanie terenu (rozbiórka budynku gospodarczego oraz nawierzchni betonowych, wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu kostką brukową.

Przy obiekcie zostanie wykonana również strefa placu zabaw oraz tereny zielone.

Koszt inwestycji to 2 482 970, 58 zł

Zadanie jest realizowane przy udzieleniu pożyczki ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

Przewidywany termin zakończenia prac to maj 2022 roku.

Zmieniamy gminę dla Was laugh

Fot. K.Falk