A A A

WYBORY W SOŁECTWACH STOBNA I LUBIESZEWO

W Sołectwach Stobna oraz Lubieszewo odbyły się zebrania wiejskie.  Mieszkańcy Stobna w wyniku tajnego głosowania poparli kandydaturę Andrzeja Jurgiela na stanowisko Sołtysa.  Z kolei mieszkańcy Lubieszewa wybrali Danutę Hojarską na tę funkcję.  Burmistrz Jacek Michalski złożył gratulacje nowo wybranym Sołtysom i życzył powodzenia w sprawowaniu powierzonej im funkcji podczas nowej kadencji.