A A A

WYBORY W MARZĘCINIE I SOLNICY

W Sołectwach Solnica oraz Marzęcino odbyły się zebrania wiejskie.  Mieszkańcy Solnicy w wyniku tajnego głosowania ponownie wybrali Mirosława Stokowskiego na stanowisko Sołtysa.  Z kolei mieszkańcy Marzęcina wybrali Janusza Trumińskiego, który zastąpił Igora Werbowskiego. Burmistrz Jacek Michalski złożył gratulacje nowo wybranym Sołtysom i życzył powodzenia w sprawowaniu powierzonej im funkcji podczas nowej kadencji.