A A A

WSPARLIŚMY DOM DZIECKA

Burmistrz Jacek Michalski wraz z Sekretarz Gminy Iwoną Kąsek spotkali się z koordynatorem Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim, Agnieszką Tyniec oraz wychowawcą Tomaszem Sienkiewiczem. Rozmawiano o wakacyjnym wyjeździe wychowanków do Krakowa i Zakopanego, które gmina wsparła finansowo. Jesteśmy dla Was!
Fot. Krystian Falk