A A A

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Szanowni Państwo!

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o

przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

 

- 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i

rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs nr

25/2018

http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/292-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-1-3-uatrakcyjnienie-niekomercyjnej-oferty-turystycznej-i-rekreacyjnej-obszaru-zulawskiej-lokalnej-grupy-dzialania-25-2018

 

- 1.2.1    Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr

26/2018

http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/293-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-1-powstanie-inkubatorow-przetworstwa-lokalnego-konkurs-26-2018