A A A

WPROWADZAMY STYPENDIA SPORTOWE

 Rada Miejska na wniosek Burmistrza Jacka Michalskiego  przyjęła projekt uchwały o ustanowieniu w naszej gminie stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznawane jest w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych.

Stypendium przysługuje:

➡️osobie, która ukończyła 18 lat,

➡️ mieszka na stałe w gminie Nowy Dwór Gdański,

➡️posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,

➡️ osiąga wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Z wnioskiem może wystąpić zawodnik lub klub (z terenu naszej gminy).

Wysokość stypendium w przypadku dyscyplin zespołowych zaliczanych do programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich:

➡️ najwyższy poziom rozgrywkowy - 1 000,00 zł

➡️ drugi poziom rozgrywkowy - 500,00 zł

➡️ trzeci poziom rozgrywkowy (zawody o zasięgu ogólnopolskim) - 250,00 zł

Wysokość stypendium w przypadku dyscyplin indywidualnych:

➡️ zajęcie miejsc I-III w zawodach mistrzowskich o randze międzynarodowej - od 500,00 zł do 1 000,00 zł

➡️ za zajęcie miejsc o randze krajowej (Mistrzostwa Polski) - od 200,00 zł do 500,00 zł

Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy.

Stawiamy na sport laugh