A A A

WIZYTA DELEGACJI ZE SWIETŁYJ

Naszą gminę odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Swietłyj w Federacji Rosyjskiej. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dwustronne, podczas którego omówiono bieżące kwestie, inwestycje i plany na przyszłość. Rozmawiano także o Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020, który zakłada rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Swietłego poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego. Następnie delegacja odwiedziła cmentarz Armii Radzieckiej w Kmiecinie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Na czele rosyjskiej delegacji stał Siergiej Biewz, Przewodniczący Rady Deputowanych. Naszą gminę reprezentował Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański, Sekretarz Gminy, Iwona Kąsek oraz kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju, Beata Rembowska. Dziękujemy za miłą wizytę i zapraszamy ponownie.

Fot. Krystian Falk/Gmina NDG