A A A

W NASZEJ GMINIE POWSTANIE OSA

W NASZEJ GMINIIE POWSTANIE OSA! CZYLI KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY NA TERENIE MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Resort poinformował, że program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł.

Wśród zwycięskich projektów jest kompleks sportowo-rekreacyjny, który do końca roku powstanie na terenie Miejskich Obiektów Sportowych przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Będzie to obiekt według tzw. wariantu rozszerzonego, podzielny na 3 strefy: siłownię zewnętrzną, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefę relaksu i gier z ciekawie zaprojektowaną zielenią. Nowodworska OSA ma sprzyjać integracji społecznej i być skierowana do różnych grup wiekowych.

Szczegółowe informacje oraz wyniki dot. rozstrzygnięć Programu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/…/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespol…