A A A

UWAGI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Nowym Dworze Gdańskim na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „ Turystyka i rekreacja sposobem na aktywność i zdrowie osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 2 oraz w formie elektronicznej na adres:

w.ochocka@miastonowydwor.pl ( formularz uwag do pobrania).

Załączniki:

l. Oferta realizacji zadania publicznego - kliknij aby pobrać

  1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - kliknij aby pobrać
  2. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kliknij aby pobrać