A A A

Usuwamy azbest razem z WFOŚiGW w Gdańsku

Usuwamy azbest razem z WFOŚiGW w Gdańsku

 

W tym miesiącu zakończyliśmy realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2020” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  Nasza Gmina otrzymała 100 % dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania, które obliczało się w oparciu o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 600,00 zł/Mg w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienie odpadu oraz 300, 00 zł/Mg w przypadku transportu i unieszkodliwienia odpadu z uwzględnieniem wartości wskaźnika G (wskaźnik dochodów podatkowych gminy). Warunki uzyskania dofinansowania wynikały z postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

 

Ostatecznie w tym roku z dofinansowania  ze środków WFOŚiGW skorzystało siedmiu właścicieli nieruchomości. Łącznie unieszkodliwiono 13,558 ton wyrobów zawierających azbest. Kwota dotacji wyniosła tym samym 7.558,00 zł. Udział Gminy w całkowitych kosztach zadania wyniósł 1.795, 86 zł.

 

Zachęcamy do śledzenia strony https://wfos.gdansk.pl/ , na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące programu Czyste Powietrze.