A A A

URZĘDOWA ZMIANA MIEJSCOWOŚCI

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych zmieniono urzędową nazwę miejscowości Gozdawa, osada na Gozdawa-Osada, osada.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2401/1