A A A

UROCZYSTOŚCI 1 WRZEŚNIA

Pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych za Wolną i Niepodległą Ojczyznę, upamiętniliśmy w Nowym Dworze Gdańskim ofiary  II wojny światowej. Minęło 79 lat od wybuchu najokrutniejszego konfliktu zbrojnego. Do mieszkańców zwrócił się Burmistrz Jacek Michalski - "Bohaterom tamtych lat zawdzięczamy przetrwanie Polski. Naszym obowiązkiem jest dbanie o wolność i praworządność, to dzięki nim mamy wolność i pokój". Po przemówieniachprzybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.  Następnie przemaszerowano pod pomnik na stacji kolei wąskotorowej, skąd transportowano ludność do obozu KL Stutthof. To była żywa lekcja historii. Dziękujemy pocztowi sztandarowemu z Zespołu Szkół nr 1, młodzieży, przybyłym delegacjom oraz policji za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu. 

Fot. Krystian Falk 

PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA JACKA MICHALSKIEGO - KLIKNIJ, ABY OBEJRZEĆ