A A A

UL.MICKIEWICZA W ORŁOWIE W REMONCIE

Rozpoczęliśmy remont ul.Mickiewicza w Orłowie. Zadanie I i Zadanie II (uliczka boczna od ul. Mickiewicza). Wykonawcą inwestycji jest firma  M.J. Szalczewscy z Kmiecina.

Zakres wykonywanych prac:

- rozbiórka istn. nawierzchni z trylinki

 - rozbiórka ist. krawężnika

 - profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie wykonanie w-wy odsączającej grub.

- wykonanie podsypki cem.- pisakowej grub.

- ustawienie krawężników na ławie betonowej –

- ułożenie nawierzchni z trylinki (materiał rozbiórkowy) -

 Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest do 29.09.2017 roku.  Wartość inwestycji; Zadanie I – 60 000,00 zł brutto Zadanie II – 30 185,34 zł brutto