A A A

TRWA PRZEBUDOWA UL.SZCZĘŚLIWEJ W ORŁOWIE

Trwa I etap przebudowy ul.Szczęśliwej w Orłowie.
W ramach inwestycji wymieniane są zużyte płyty typu jomb oraz wykonywana jest podbudowa drogi.

ul.Szczęśliwa stanowi ważną trasę nie tylko dla mieszkających przy niej rodzin, ale także dla rolników.

Wykonawcą prac jest firma "ARAT" Krzysztof Makurat

Fot. Krystian Falk