A A A

ŚWIETLICA W JAZOWEJ DLA SOŁECTWA

W obecności Radnej Doroty Sobocińskiej, Burmistrz Jacek Michalski podpisał z Sołtys Joanną Koprowską protokół przekazania świetlicy w Jazowej w użytkowanie przez sołectwo na czas nieokreślony. Świetlica znalazła się w dobrych rękach. Niech dobrze służy mieszkańcom sołectwa. 

Fot. Krystian Falk