A A A

STYPENDYSTKA PREZESA RM

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW  NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – Agnieszka Zgondek UCZENINICA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

Dnia  27.11.2017r. Agnieszka Zgondek uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  w Zespole Szkół nr 2 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, odebrała  z rąk Wicewojewody  Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka   oraz Kuratora Oświaty w Gdańsku Pani  Moniki Kończyk  Stypendium Prezesa Rady Ministrów  na rok szkolny 2017/2018.

Agnieszka Zgondek ma najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowe zachowanie. Jest osobą bardzo aktywną i lubi angażować się w życie szkoły. Bierze udział w organizowanych tematycznych warsztatach samorządowych dla gimnazjalistów. Chętnie pomaga organizować szkolne imprezy. Uczennica wzorowo realizuje wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijała swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę.

Gratulacje składają: dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, wychowawca klasy, samorząd uczniowski oraz koleżanki
i koledzy.

My również przyłączamy się do gratualcji oraz życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia: