A A A

SPRZĄTAMY ŚWIAT

Nasza gmina przygotowała się już do tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska. Jest to jubileuszowa edycja pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Razem ze szkołami ruszamy już jutro! Gmina zapewni uczestnikom worki i rękawice oraz odbiór odpadów. Dzięki uprzejmości Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie, wszystkie odpady zebrane w czasie tegorocznej akcji zostaną przyjęte do zakładu za darmo. Dziękujemy! 

Jubileusz to dobra okazja, aby obdarować Jubilata. Zgodnie z apelem koordynatora zakupiliśmy dla szkół sadzonki jubileuszowych drzewek To będzie najlepszy prezent i dla Ziemi i dla ludzi. Liczymy na Wasze zdjęcia - zrobimy wspólną Galerię Drzew Jubileuszu!!

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest 
to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów 
z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.