A A A

SPOTKANIE ZE STAŻYSTAMI

Wakacyjny staż w Urzędzie Miejskim rozpoczęty! Burmistrz Jacek Michalski wraz z Zastępcą Rafałem Kubackim oraz Sekretarz Gminy Iwona Kąsek spotkali się z młodymi mieszkańcy naszej gminy, którzy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę i umiejętności podczas odbywania stażu m.in. w Referacie Spraw Społecznych, Infrastruktury i Środowiska, Obsłudze Jednostek, czy Urzędzie Stanu Cywilnego. Życzymy owocnego stażu! 

Fot. Krystian Falk/Gmina NDG