A A A

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM GRODZKIM

Burmistrz Jacek Michalski wziął udział w spotkaniu samorządowców z województwa pomorskiego z Marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim.

Spotkanie dotyczyło projektu ustawy metropolitarnej dla Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Projekt złożyli samorządowcy. Marszałek Grodzki zapowiedział, że rozpocznie nad nią prace w Senacie.

Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

Dodatkowe pieniądze dla metropolii to:

  • częstsze połączenia pociągów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
  • wspólny bilet w komunikacji miejskiej w każdej gminie woj. pomorskiego,
  • kolejne węzły przesiadkowe, na których można zostawić samochód i przesiąść się na transport publiczny,
  • wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach obszaru metropolitalnego,
  • skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych,
  • wspólna promocja zagraniczna atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.

W spotkaniu udział wzięli także: Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, senatorowie Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, Stanisław Lanczyk, Sławomir Rybicki, Ryszard Świlski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Fot. D.Paszliński/gdansk.pl