A A A

SPORTOWE SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH

Różni sobie, a jednak tacy sami to nazwa projektu realizowanego przez Żuławskie Towarzystwo Sportowe w ramach współpracy młodzieży miast partnerskich. W trójstronnym projekcie dofinansowanym przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz nowodworski Urząd Miasta oprócz gospodarzy uczestniczyła młodzież z partnerskich miast Hennef w Niemczech, Velka nad Velickou (Czechy), a także młodzież ze Swietłyj (Rosja). W trwającym  cztery dni sportowo-rekreacyjno-edukacyjno programie młodzież z czterech państw miała możliwość odbywania integracyjnych spotkań, a także innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Odbył się wspólny rejs statkiem Pirat po Zatoce Gdańskiej. Młodzież odwiedziła także sopockie Grodzisko – zrekonstruowany wczesnośredniowieczny gród z IX-X wieku. Odbyła się tam żywa lekcja historii, a atrakcją dnia był pokaz i nauka strzelania z łuku. Młodzież polska, czeska, niemiecka i rosyjska brała udział w rozgrywkach sportowych. Grano w unihoka, piłkę nożną koszykówkę oraz tenisa stołowego. Odbył się też turniej szachowy. W rozgrywkach unihoka wśród dziewcząt i chłopców najlepiej zaprezentowały się zespoły z Velkiej nad Velickou. W turniejach piłki nożnej chłopców oraz koszykówki prym wiodła młodzież ze Swietłyj. Natomiast w turniejach piłki nożnej dziewcząt, tenisa stołowego oraz szachów najlepsi byli reprezentanci Hennef. W niedzielny słoneczny poranek młodzież z Hennef, Velkiej nad Velckou , Swietłyj oraz Nowego Dworu Gd. przemaszerowała ulicami miasta na stadion, gdzie wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Latawców pod patronatem Burmistrza. Na zakończenie dnia w hali sportowej SP 1 odbyły się integracyjne zabawy rekreacyjne.W poniedziałek goście odwiedzili Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie, gdzie wzięli udział w integracyjnej lekcji informatyki oraz wychowania fizycznego. Nieodzownym elementem programu była także gra językowa z udziałem młodzieży wszystkich krajów. Kulminacyjnym punktem programu była inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Poszczególni uczestnicy projektu otrzymali niemieckie, czeskie oraz rosyjskie tłumaczenie wiersza i przedstawili je swoim kolegom wzbudzając tym wielki aplauz. Odbyły się także wspólne integracyjne karaoke oraz dyskoteka. Bardzo ciekawym i wysoko ocenionym przez uczestników  elementem programu były wspólne lekcje informatyki oraz wychowania fizycznego przeprowadzone w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w Marzęcinie. Podczas ich trwania młodzież w mieszanych grupach realizowała zlecane przez prowadzących zadania. Ewaluacja z udziałem młodzieży i organizatorów oraz opracowanie programu pracy na rok 2018 zakończyła kolejne, siedemnaste już spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec Czech oraz Rosji.