A A A

SESJA RADY MIEJSKIEJ - 17 STYCZNIA

Na  17 stycznia 2019 roku zwołana została V Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy
ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00.

PORZĄDEK OBRAD: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.
 7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiercinach.
 8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiercinach
 9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.
 10. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Nowy Dwór Gdański.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 13. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów
  w kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
 14. Sprawozdania z działalności Komisji w 2018 roku.
 15. Plany pracy Komisji na 2019 rok.
 16.  Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 17. Sprawy różne.   

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA

14 stycznia 2019 roku, godzina 10.00 poniedziałek

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH

15 stycznia 2019 roku, godzina 9.00 wtorek

KOMISJA REWIZYJNA

15 stycznia 2019 roku, godzina 15.00 wtorek