A A A

SEGREGACJA ODPADÓW

Przypominamy Państwu, że od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie nowy Wspólny System Segregowania Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Od tego czasu odpady komunalne muszą być podzielone na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane:

Podział na:

  • papier (kolor niebieski)
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
  • opakowania szklane (kolor zielony)
  • odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)
  • odpady zmieszane.

Co to oznacza dla naszej Gminy??

  •  Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy mają pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. W naszej Gminie większość pojemników już na tę chwilę spełnia te wymogi.
  • Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.
  • Obecnie obowiązująca umowa w naszej Gminie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która obowiązuje już sprzed dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, czyli do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podsumowując: od 1 lipca 2019 r. dojdzie nam obowiązek wydzielenia odpadów ulegających biodegradacji, które wrzucać będziemy do worka lub pojemnika koloru brązowego.

Dotychczasowy system segregacji opakowań papierowych, szklanvch i plastikowych wraz z metalem pozostanie bez zmian.

Krótki film instruktażowy

Przewodnik dla gmin