A A A

ŚCIEŻKA NDG-TUJA NA UKOŃCZENIU

ŚCIEŻKA ROWEROWA NDG-TUJA NA UKOŃCZENIU

Dobiegają końca prace związane z budową kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w naszej gminie. Na ukończeniu jest trasa z Nowego Dworu Gdańskiego (od ul.Cmentarnej) do Sołectwa Tuja.

Na całym odcinku jest już wylana masa bitumiczna. Obecnie trwają prace nad dokończeniem przejazdu przez most oraz uporządkowaniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu.

To będzie dobra trasa do rekreacji i podziwiania malowniczych Żuław. 

Wykonawcą inwestycji jest Grupa BMG Sp. z o.o. Projekt powstaje w ramach budowy węzłów integracyjnych i współfinansowany jest ze środków europejskich.

Budujemy dla Was! 

Fot. Kamil Dyl, Krystian Falk