A A A

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT UL. BAŁTYCKIEJ

Rozpoczął się remont ul.Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul.Obrońców Westerplatte/Plac Wolności do skrzyżowania z ul.Żeromskiego.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe oraz regulacja włazów kanalizacji, studzienek i wpustu deszczowego.

Wartość zadania wynosi 367 977, 14 zł

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Tuga" ma czas na zrealizowanie inwestycji do 15 grudnia 2020 roku.

Obecnie trwają także prace nad przygotowaniem dokumentacji na pozostały odcinek ul. Bałtyckiej od ul.Żeromskiego do Żelichowa. Chcemy, aby została tam wymieniona sieć wodociągowa i wybudowana kanalizacja burzowa do odprowadzania wód opadowych. Mamy również zamiar wykorzystać potencjał znajdujących się na tym odcinku rowów melioracyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg zostaną wykonane prace remontowe na ul.Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim od skrzyżowania z ul.Żeromskiego do skrzyżowania z ul.Krasińskiego.