A A A

ROZMAWIANO O ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOWODZIOWYM

W środę 7 marca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie dot. kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, w tym Nowego Dworu Gdańskiego. Rozmawiano o planach budowy wrot sztormowych, które uchroniłoby naszą gminę przed efekrem tzw.cofki. W spotkaniu uczestniczył m.in. Burmistrz Jacek Michalski oraz Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.