A A A

ROZMAWIANO O EGZAMINACH

 SYTUACJA W OŚWIACIE - AKTUALIZACJA 
Burmistrz Jacek Michalski spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych, które podległe są naszej gminie. Zdano relacje z drugiego dnia strajku oraz omówiono przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Szkoły są przygotowane. W celu zapewnienia pełnych składów komisji egzaminacyjnych, do pracy w nich, zgłosił się także Burmistrz Jacek Michalski.

Przypominamy, że akcja strajkowa ma miejsce w:
➡️ Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
➡️ Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 
➡️ Szkoła Podstawowa w Lubieszewie. 
➡️ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie. 
➡️ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie.

Fot. Krystian Falk