A A A

ROZMAWIANO O BEZPIECZEŃSTWIE

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami służb mundurowych, pracownikami urzędu i mieszkańcami ul.Krotkiej, Dąbrowskiego i Sienkiewicza. Tematem spotkania było m.in. zakłócanie ciszy nocnej, problem osób bezdomnych, które przebywają w obrębie tych ulic oraz kwestie bezpieczeństwa.