A A A

ROZBUDUJEMY OBIEKT LEKKOALTETYCZNY

Gmina Nowy Dwór Gdański pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki środki pieniężne w wysokości 691 tys.zł. Pozyskane fundusze posłużą  na rozbudowę oraz unowocześnienie bazy sportowej na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach projektu wykonane zostaną; bieżnia, skocznia do skoków oraz zakupimy wyposażenie lekkoatletyczne. Obiekt posłuży nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale także uczniom szkół i pozostałym mieszkańcom.