A A A

ROZBUDUJEMY CMENTARZ KOMUNALNY

 

Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański podpisał w kancelarii notarialnej A.Szmelter-Budzyń,M.Kujawa akt notarialny o nabyciu gruntów pod rozbudowę cmentarza. Gmina zakupiła od firmy Agro-Pool Prima 2,3840 ha gruntów. Jest to efekt finalny kilkumiesięcznych negocjacji. W pierwszym etapie zamierzamy przeznaczyć ponad 200 tys zł. m.in. na urządzenie wjazdu, miejsc postojowych, uzbrojenie terenu oraz budowę alejek pieszych do pierwszej części kwater. Na ten cel w budżecie 2018 roku zostaną zabezpieczone odpowiednie środki finansowe.