A A A

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO

ZARZĄDZENIE NR 631

BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO z dnia 15 września 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2()03 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

ZARZĄDZENIE - KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ 

FORMULARZ KONSULTACJI, KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ