A A A

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Pod pomnikiem "Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę" oraz na stacji kolei wąskotorowej uczciliśmy obchody 78.Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Do zebranych zwrócił się Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski. W swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest pamięć o poległych i troska o przyszłe pokolenia. Następnie delegacje złożyły kwiaty. W uroczystościach wzięli udział m.in. władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, uczniowie, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.