A A A

REWITALIZACJA ŚLUZY W MARZĘCINIE

Burmistrz Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Pałubickiej podpisał umowę z firmą AVALON Sp. z o.o. na realizację zadania – „Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zatwierdzenie projektu powinno nastąpić do 28.06.2018 roku a zakończenie prac budowlanych do 28.06.2019 roku. Wykonawca przewiduje jednak dużo wcześniejsze zakończenie prac! Koszt inwestycji wynosi 719 550,00 zł. Budujemy dla Was!