A A A

REWITALIZACJA CORAZ BLIŻEJ

Jesteśmy bliżej pozyskania dofinansowania na rewitalizację w centrum miasta.Projekt pn.Rewitalizacja społeczno — przestrzenna obszaru w centrum Nowego Dworu Gdańskiego uzyskał pozytywną ocenę wykonalności oraz strategiczną I stopnia i został zakwalifikowany do oceny strategicznej Il stopnia. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli dokonać m.in. remontów chodników, budynków, ŻOK-u oraz wykonania bulwaru wzdłuż rzeki Tugi.

 

MAPA DO POBRANIA

PEŁNA TREŚĆ UZASADNIENIA