A A A

REMONTUJEMY KOLEJNE ODCINKI DRÓG

W ostatnich tygodniach 2017 i początku 2018 roku wykonano na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański następujące prace:

1. Uzupełnienie braków w nawierzchni na moście w centrum miasta

2.Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na ul. Obrońców Wester, Bałtyckiej, Mickiewicza. Długiej, Kościuszki.

3. Wykonano kruszywem remont ul. Portowej, Zagonowej i Różanej w NDG, ul. Szczęśliwej w Orłowie, ul. Zuławskiej i Malinowej w Kmiecinie,

4. Utwardzenie działki gminnej nr 71, przy ul. Morskiej 40 w NDG,

5. Remont nawierzchni drogi gminnej z płyt YOMB ul. Granicznej w Marzęcinie na dług. 90 m, w Strocinie dz. nr 124 na dług. ok. 80 m,

6. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Myszewku, dz. nr 38/4 na dług. 100 m,

7. Przestawiono i wyremontowano wiatę przystankową przy ul. Topolowej w Marynowach