A A A

REMONT UL.SZKOLNEJ

Rozpoczęliśmy remont ul.Szkolnej w Nowym Dworze Gdańskim ( od ul. Morskiej do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 1).  Wykonawcą inwestycji jest firma M.J. Szalczewscy z  Kmiecina.

Zakres wykonywanych prac:

- rozbiórka istniejącej drogi z płyt

- ustawienie krawężników

- 2 studzienki kd

-ułożenie nawierzchni  drogowej  z kostki

- ułożenie chodnika z kostki 

Termin zakończenia prac  przewidziany jest do 31.08.2017 roku. Wartość inwestycji wynosi 145 140,00 zł brutto.